HU
EN
Henriett Gercosz
Makeup artist - szépségtanácsadó

Adatkezelési tájékoztató

Gercoszné Csabai Henriett egyéni vállalkozó (KISADÓZÓ) kiemelt jelentőségű, hogy a honlap látogatóinak személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek.

Ezen az oldalon teljeskörűen tájékozódhat arról, hogy egyéni vállalkozóként, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (Európa Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR-a továbbiakban Rendelet- és a 2011.évi CXII.tv.) és a tagállami hatályos jogszabályok kapcsán az egyes tevékenységekkel összefüggésben milyen jogcímen kezelem a személyes adatokat, valamint arról, hogy az adatkezelés során a honlap látogatóit milyen jogok illetik meg.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a www.hgmakeupartist.com weboldalamon.

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Egyéni vállalkozó neve: Gercoszné Csabai Henriett (Henriett Gercosz Makeup Artist)

Székhely: 1037 Budapes, Laborc utca 44.

Levelezési cím: 1112 Budapes, Ördögorom lejtő 43.

Adószám:55471590-1-41

Nyilvántartási szám: 54156926

Statisztikai számjel: 55471590-9602-231-01

Honlap: www.hgmakeupartist.com

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója:

2. KAPCSOLATTARTÁS:

Telefonszám: +36 30 55 40 965

Facebook: www.facebook.com/HenriettGercoszMakeup

Instagram: @henriettgercoszmua

e-mail cím: hgmakeupartist@gmail.com

3. ADATKEZELÉSI CÉLOK, JOGALAPOK

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása valamint marketing és reklám célokra kezelem.

- Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelően számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

- Telefonszámára, e-mail címére és nevére, az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatás pontosításához, részleteinek kidolgozásához, adat-és időpont egyeztetés céljából van szükség. Szerződéskötés esetén lakcímére és személyi igazolványának azonosító számára kizárólag a pontos és egyértelmű azonosítás céljából van szükség: Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont

- Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele alatt Ön megosztott velem egészségügyi információt. A megadott egészségügyi információkat tartalmazó kezelőlapot csak akkor készítem el és tárolom, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

- a szolgáltatás alatt és után fénykép készülhet az elvégzett szolgáltatásról minőségbiztosítási és marketing, valamint reklám célokra. A fényképet csak akkor készítjük el, tároljuk és használjuk fel, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap: GDPR 9.cikk (2) bekezdés a) pont.

- Sütik ("cookies") felhasználása és tárolása a hgmakeupartist.com weboldalra történő látogatáskor: a sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá hogy naplózz az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményt javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják. A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogat, azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott, az Ön által használt böngésző típusa, az Ön IP-címe, és az adott weboldal számár Ön által megadott információ.

Hozzájárulását a regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

4. ADATKEZELÉS:

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatban hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Adatkezelés időtartama: a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzöm meg. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt 5 év múlva megsemmisítem.

Érintett hozzájárulásának módja: érintett önkéntes hozzájárulása, regisztrációja, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikkke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: Sinka Júlia ? mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: )

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

Tájékoztatom Önt, hogy a Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, valamint iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére ? amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ? személyes adatot annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Egyéni vállalkozásom minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a megakadályozza a személyes adatokhoz és azok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve jogosulatlan felhasználását. Egyéni vállalkozásom a kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítja. Az adatkezelő vállalkozás a tudomány és technológia állását, az adatkezelés jellegét figyelembe vevő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot, esetleges meghibásodáskor annak helyreállítását garantálja.

6. STATISZTIKAI ELEMZÉS

A honlapra látogatók számát és viselkedését az üzemeltető hirdetéseinek eredményességéért, valamint statisztikai célokból webanalítikai (Google Analytics / Google Remarketing/ Facebook Remarketing /Adwords konverziókövetés) szolgáltatások felhasználásával méri. A fent nevezett szolgáltatók személyes adatkezelése a saját nyilatkozataik alapján megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

7. AZ ADATKEZELÉS SORÁN A HONLAP LÁTOGATÓIT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül a honlap látogatóját a Rendelet előírása szerint az alábbi jogok illetik meg:

- a hozzájárulás visszavonásának joga: a honlap látogatója bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszer törli. Törlési kérelmét hgmakeupartist@gmail.com címre küldhetik meg. Kérelmének elbírálása 15 napon belül megtörténik, melyről a megadott e-mail címen kap értesítést.

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

- helyesbítéshez való jog

- adatkezelés korlátozása,

- az ÖN személyes adatainak direkt marketing célokra való használatának megtiltása

- törléshez való jog

- tiltakozáshoz való jog

- hordozhatósághoz való jog

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre, névre küldheti el. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. Amennyiben a honlap látogatója szerint az Adatkezelő megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapes, Pf.: 5., telefon: 06-1-3911400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Adatkezelővel szembeni jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.

Budapest, 2019. október 1.

Adatkezelési tájékoztató |
© Gercosz Henriett - 2019 |
E-mail: gercoszhenriettmua@gmail.com |
Grafika és szerkesztés: Petit Typo Bt.